Gửi tin nhắn
Duyệt mục :

Khí nén hàng hải & Fender khí nén Yokohama

Xem thêm về chúng tôi

Bến

Túi khí tuyệt vời tôi từng có. Đủ chiều dài và đường kính và các lớp. Cao su được pha trộn cao su tự nhiên ban đầu với hiệu suất kín khí rất tốt. Chúng tôi đã sử dụng chúng hạ thủy 2 tàu 3200 tấn. Mong đợi để mua nhiều hơn từ bạn. Cảm ơn bạn

hơn